บริการTHE ONE ESTATE GROUP

รับซื้อที่ดิน >>

ระเบียบการเสนอขายที่ดิน : ข้อมูลของที่ดิน ผู้เสนอขายจะต้องระบุข้อมูลเบื้องต้นของที่ดินให้ครบถ้วน ได้แก่

ตำแหน่งที่ตั้งของที่ดิน : ลิ้งค์แผนที่แสดงที่ตั้งของที่ดิน
1.หน้าโฉนด
2.ขนาดของที่ดิน
3.รูปที่ดิน
4.ราคาที่เสนอขาย
5.ชื่อ-เบอร์โทรที่ติดต่อได้สะดวกของผู้เสนอขาย

Email : tenthai.bd@gmail.com หรือ land.theoneestate@gmail.com 
TEL : 065-9395480

ประวัติบริษัท
    บริษัท บิลเลี่ยนไทยกรุ๊ป จำกัด ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2549 ทะเบียนเลขที่ 0105549103434 ทุนจดทะเบียน 20,000,000.00 บาท (เฉพาะ 20 ล้านบาท) โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ที่ 403/76 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
    มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการจัดการนิติบุคคลแบบครบวงจร (บริการจัดการทรัพย์สินและชุมชน) เพื่อตอบรับที่อยู่อาศัยภายใต้แบรนด์ THE UNIQUE, TOTNES, BIBURY และ KEN ATTITUDE ที่เน้นกลุ่มลูกค้าที่ซื้อโครงการของบริษัท เท็น ไทย ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เพื่อรับบริการอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทให้บริการบริหารจัดการสำหรับนิติบุคคลอาคารชุด และการพัฒนาที่อยู่อาศัย ครอบคลุม จากการจัดตั้งนิติบุคคล ดูแลพื้นที่ส่วนกลาง และนำเสนอแนวทางต่างๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าโครงการและด้วยประสบการณ์ และเป็นแหล่งรวมของคนรุ่นใหม่ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญมากกว่า 13 ปี จึงมีความมั่นใจที่จะเป็นผู้นำความก้าวหน้า ความสุขและความยั่งยืนไปด้วยกัน


วิสัยทัศน์

การบริหารการจัดการนิติบุคคล ทรัพย์สินส่วนกลางและการจัดการชุมชนแบบมืออาชีพ

 

ภารกิจบริษัท
Billion Thai Group เป็นบริการจัดการนิติบุคคลแบบครบวงจรเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า ด้วยบริหารการจัดการแบบมืออาชีพ และส่งมอบความสุขให้กับลูกค้าและเพื่อนร่วมงานในชุมชนของเรา